Softwarepakketten.nl
Exact Software

Software nieuws

Update stand van zaken RGS 3.0

Plaatsingsdatum 09-07-2017
Berichtdatum 9 juli 2017

Op maandag 19 juni 2017 is de RGS Expertgroep akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in RGS 3.0. Nieuw in deze versie is dat de Nederlandse Taxonomie als uitgangspunt is genomen, waardoor het schema meer robuust en beheersbaar is geworden. De consequentie hiervan is dat een aantal referentiecodes gewijzigd wordt. Om de implementatie van RGS 3.0 te ondersteunen wordt ook een ‘was-wordt’ lijst meegeleverd tussen RGS 3.0 en RGS 2.0. Daarnaast wordt aan het schema ook een filter toegevoegd waardoor de gebruiker selecties kan maken op basis van verschillende criteria (bijvoorbeeld op rechtsvorm).

De Beheergroep werkt momenteel aan twee zaken:

  1. Het realiseren van RGS 3.0 in Excel formaat met mogelijkheid van filteren, gevolgd door een consultatieversie en -periode. Een planning voor de consultatie volgt zodra de laatste werkzaamheden hiervoor zijn afgerond.
         
  2. Het inregelen van de RGS taxonomie parallel aan de alfa-beta-definitief cycli van NT en BT, zodat eind 2017 een RGS 3.0 inclusief taxonomie en aansluiting op de NT/BT12 is gerealiseerd.

Alle partijen die in de administratieve keten werkzaam zijn en profijt kunnen hebben van een breed geïmplementeerd RGS worden opgeroepen de komende maanden opmerkingen en ideeën over RGS en de consultatieversies door te geven.
Tevens verzoeken wij u in de roadmap van 2018 ruimte te maken om noodzakelijke voorzieningen in software c.q. implementatiewerk te kunnen oppakken en uitvoeren.

Categorie(n) Standaardisatie, (open)standaarden, SBR / XBRL , Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Branche > Accountantskantoren > Visie ICT
Bronvermelding RGS Expertgroep
Internet URL http://www.referentiegrootboekschema.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Versie RGS 3.0 tweede helft van september verwacht [04-09-2017]

RGS toegepast: 3 praktijkvoorbeelden [26-01-2017]

De website Referentie GrootboekSchema is vernieuwd [19-01-2017]


1 november 2017
ICT Accountancy Jaarcongres
Met als hoofdthema Blockchain (3 ervaren sprekers). Maar ook de waarde van Big data, overview IT-recht (met AVG), Cyber risico management, Realtime accounting, PSD2, Instant Payments, actuele ontwikkelingen en ICT Accountancy award.
Meer info en aanmelden...


CreAim 

Visma Software 

Tecknow

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED