UBL KETENTEST     Colofon  |  Home
Archief Onderzoek
UBL Ketentest > UBL

[ 1 ] tot [ 21 ] van totaal [ 21] berichten

Datum Bericht
23-04-2017 Terugblik en presentaties Seminar Robotic accounting op 19 april 2017
Op woensdag 19 april 2017 heeft voor de eerste maal het "Seminar Robotic accounting" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar over Robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Elektronisch factureren, PSD2, Instant payments en Blockchain.
18-04-2017 De complete gids Elektronisch factureren 2017
Dit rapport heeft als belangrijkste doel het aanbod van software en diensten op het gebied van elektronisch factureren zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Om deze software op de juiste manier te kunnen positioneren wordt ook inzicht gegeven in het 'elektronisch factureren landschap' in Nederland. Met een uitgebreide specifieke van tientallen oplossingen.
08-12-2016 Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk, gehouden op 7 december 2016
Op woensdag 7 december 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 1e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk plaats. Met uitgebreid aandacht voor o.a. de standaard UBL, verplichtstelling e-factureren aan de Rijksoverheid, gebruikerservaring en aandacht voor purchase-to-pay. Presentaties van diverse sprekers zijn beschikbaar.
03-11-2016 Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 2-11-2016 beschikbaar met o.a. Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, UBL, CRM en HRM
Op woensdag 2 november 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 15e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 200 deelnemers en 30 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, Elektronisch factureren met UBL, CRM, HRM en meldplicht datalekken passeerden de revue.
22-09-2016 Terugblik en presentaties praktijkdag scannen, herkennen en elektronisch factureren op 21 september 2016
Op 21 september 2016 vond de "Praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking" plaats met aandacht voor UBL Ready, gebruikerservaring, verplichtstelling eFactureren aan de Rijksoverheid, grootschalige aanleveraars facturen en de UBL Ketentest.
16-09-2016 Terugblik Kennisplatform administratieve software 14-9-2016:elektronisch factureren B2G en B2B
Terugblik door presentaties met als centrale thema's Elektronisch factureren en de Rijksoverheid, Europese ontwikkeling eFactureren en de UBL Ketentest. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren. Bij factureren aan de Overheid zijn meerdere organisaties en initiatieven betrokken, zoals Logius, Simpler Invoicing, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.
15-06-2016 UBL Factuurscenario's: in kaart brengen factuurscenario's t.b.v. elektronisch factureren met UBL
Universal Business Language (UBL) is een internationale berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van handelsdocumenten, zoals een factuur. Dit onderzoek beoogt voor de factuur, in Nederland geldende, factuurscenario's in kaart te brengen en aan te geven hoe deze scenario's vervolgens in UBL opgenomen worden.
15-06-2016 Terugblik Kennisplatform administratieve software 16-6-2016: meldplicht datalekken, keurmerk software, Fraudehelpdesk en UBL
Met als onderwerpen: Meldplicht datalekken en Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten, een keurmerk voor software en clouddiensten, de introductie van B2B (business to business) activiteiten door de Fraudehelpdesk en de relatie met standaard software en tot slot Elektronisch factureren met UBL in een Europees kader.
30-05-2016 Onderzoek: zoektocht naar e-factureren afgelopen jaren fors gegroeid!
Onderzoek naar Internet op basis van meer dan 100 miljoen zoekopdrachten verdeeld over 130 termen over de periode 2011 tot en met april 2016, toont de groeiende behoefte van het publiek naar e-factureren en laat zien hoe men e-factureren benadert.
31-12-2015 Ketendigitalisering en kostenreductie door gebruik van de juiste boekhoudsoftware
Begin van deze eeuw was het aanbieden van online boekhouden via een webbrowser het belangrijkste onderscheidend vermogen. Op dit moment is het onderscheidend vermogen van boekhoudsoftware met name gelegen in het bieden van functies op het gebied van ketendigitalisering.
31-12-2015 Elektronisch factureren in optima forma: een (1) internationale standaard met UBL als grote kanshebber
Elektronisch factureren levert aantoonbaar voordelen op en mag zich al jaren verheugen op een grote belangstelling vanuit zowel overheden als het bedrijfsleven. De vraag ďWaarom elektronisch factureren nu nog niet op grote schaal is doorgebroken?Ē wordt in dit artikel beantwoord?
15-12-2015 UBl-RGS pilot gereed: kan een koppeling tussen UBL en RGS automatisch boeken van inkomende facturen bevorderen?
Met UBL is elektronisch factureren een feit. Maar het kan misschien nog efficiŽnter? De vraag is nu of UBL gekoppeld kan worden aan RGS (Referentie grootboekschema) en of daarmee een efficiŽnte oplossing bereikt kan worden om een automatische journaalpost tot stand te brengen op basis van verschillende factuurregels van ťťn factuur. Inmiddels is een pilot uitgevoerd om antwoord te krijgen op deze vragen.
13-11-2015 Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2015 beschikbaar: data-analyse, eFactureren, aangifte IB en VpB, RGS en UBL
Op woensdag 11 november 2015 vond in EXPO Hoevelaken voor de 14e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 260 deelnemers en 35 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Data-analyse, RGS, Elektronisch factureren met UBL, UBL-RGS pilot automatisch boeken en fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB passeerden de revue.
29-09-2015 Boekhoudsoftware is nooit compleet!
Innovatievermogen van leveranciers van boekhoudsoftware is, naast geboden functionaliteit, het belangrijkste criterium bij de keuze van het juiste boekhoudpakket. Vraag daarom altijd naar toekomstige ontwikkelingen aan betreffende leveranciers en op welke wijze daarmee rekening is gehouden in de ontwikkelagenda? Misschien liep uw leverancier een paar jaar geleden nog voorop maar wordt vandaag de dag elektronische factuurverwerking op basis van UBL niet ondersteund of ontbreekt de laatste versie van de Auditfilefile Financieel (3.2).
29-09-2015 Elektronisch factureren: steeds meer mkb-accountants ervaren de voordelen van UBL
Sinds het afgelopen jaar breekt UBL steeds verder door als standaard formaat om elektronisch facturen uit te wisselen. Facturen worden op basis van UBL uitgewisseld tussen de administratiesystemen van de leverancier en de afnemer. Bij de afnemer wordt de factuur automatisch geregistreerd (en daarna geboekt) in de administratie. En als sprake is van een nieuwe leverancier worden de leveranciersgegevens automatisch opgenomen in het administratiesysteem van de afnemer.
06-07-2015 Terugblik praktijkdag juni 2015: ketenoptimalisatie en eFactureren met UBL
De ICT Accountancy praktijkdag "Scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking" in juni 2015 stond met name in het teken van "Ketenoptimalisatie binnen de accountancy". Begrippen als scannen, herkennen, eFacturen, ketenoptimalisatie en UBL stonden centraal deze dag. Met een uitgebreide presentatie van Deloitte over Ketenoptimalisatie.
14-06-2015 Terugblik en presentaties Kennisplatform Administratieve software met: UBL, eHerkenning, Auditfiles en RGS
Tijdens het congres "Digitaal Zakendoen en eID" verzorgde het Kennisplatform administratieve software een uitgebreide kennissessie over elektronisch factureren met UBL. eHerkenning, als onderdeel van eID stond ook op het programma. Daarnaast is vanuit het XML Platform een presentatie verzorgd over de Auditfile familie, in relatie tot RGS.
13-05-2015 Realistische verwachtingen en samenwerking belangrijkste succesfactoren voor UBL
Terwijl de ontwikkeling van XBRL/SBR al tien jaar nagenoeg onafgebroken in het nieuws is, voltrekt zich in betrekkelijke stilte een andere standaardisatie: de elektronische uitwisseling van inkomende en uitgaande facturen, volgens UBL. Gerard Bottemanne van adviesbureau GBNED, fan van standaardisatie maar chagrijnig over XBRL, wil een breed geaccepteerde standaard sneller voor elkaar krijgen.
14-03-2015 Elektronisch factureren gaat (bijna) vanzelf
De voordelen van elektronisch factureren wordt al vele jaren onderkend. De te behalen kostenbesparingen ten opzichte van het traditioneel per post versturen van facturen en de efficiŽntie waarmee factureren verwerkt kunnen worden tot een goed boekingsvoorstel zijn bekend. Nu in steeds meer landen, waaronder Nederland, UBL als standaard berichtformaat wordt gebruikt, lijkt niets een echte doorbraak van elektronisch factureren meer in de weg te staan.
02-12-2014 UBL Ketentest: wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren?
De afgelopen periode hebben zes bekende leveranciers van boekhoudsoftware met groot succes en minimale inspanningen het mogelijk gemaakt om onderling UBL e-facturen uit te wisselen. Hoewel bedoeld als eenmalig initiatief, krijgt de UBL Ketentest vanaf 2015 een vervolg. wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren? Lees dan verder.
28-11-2014 Kennisplatform AS: Elekronisch factureren via UBL en juridische aspecten bij software: terugblik 20-11-2014
Binnen het Jaarcongres ECP dat plaats vond op 20 november 2014 is ruimte gemaakt voor een tweetal sessies die ingevuld werden door het Kennisplatform admnistratieve software. Het betreft "Elektronisch factureren als standaard functie in boekhoudsoftware is de norm" en "Juridische aandachtspunten bij innoveren met en exploiteren van software".

Deze pagina printen