Softwarepakketten.nl

UBL Ketentest meedoen

UBLUBL Ketentest > Meedoen

Als deelnemer aan de UBL Ketentest kunnen zich gratis aanmelden:

 • Softwareleveranciers die het versturen en/of ontvangen van elektronisch facturen mogelijk maken of dit al beschikbaar hebben.
 • Bedrijven die zelf software hebben (of laten ontwikkelen) op het gebied van elektronisch factureren.
 • Leveranciers die diensten aanbieden in de UBL-Keten.
 • Andere geïnteresseerden.

Kortom: er zijn geen restricties gesteld aan de deelnemers en deelname is gratis!

De ketentest kan door deelnemers op de volgende manieren (grotendeels zelf) uitgevoerd worden:

 1. Door een factuur in UBL-formaat samen te stellen en deze vervolgens:
  A. Te testen via een validatietool en vervolgens;
  B. Ter test aan te bieden (met een bijbehorend PDF-voorbeeld van betreffende factuur) aan andere deelnemers. Onder "Get started" staat informatie over UBL-standaards en relevante tips op facturen in UBL-formaat samen te stellen. 
     
 2. Door op basis van, door bestaande deelnemers, beschikbaar gestelde voorbeeldbestanden (telkens als set van UBL-bestand en bijbehorend PDF-voorbeeld) het verwerken van UBL-facturen in hun applicatie te testen.  

U kunt zonder enige restrictie ook gebruik maken van genoemde voorbeeldbestanden zonder u aan te melden als deelnemer.

Voordelen als deelnemer
Aanmelden als deelnemer is nogmaals gratis en biedt echter de volgende voordelen:

 1. U kunt uw eigen UBL-voorbeeldbestanden aanbieden aan andere deelnemers;
 2. U wordt als deelnemer vermeld op deze website;
 3. Softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die de UBL Ketentest succesvol hebben doorlopen mogen het UBL Ready logo voeren.

De belangrijkste tegenprestatie die wordt gevraagd aan deelnemers is:

 1. Om zelf ook weer een of meer voorbeeldbestanden beschikbaar te stellen voor nieuwe toetreders of bestaande deelnemers die verder willen testen.
 2. Help ons en anderen door UBL bestanden van deelnemers te toetsen en dit terug te rapporteren.

Aanmelden als deelnemer
Wilt u gratis meedoen als deelnemer?
Doorloop dan eerst de stappen onder Get Started en stuur DAARNA een mail aan ubl@gbned.nl met vermelding van uw contactgegevens (bedrijfsnaam, naam, telefoon) en resultaten. En heeft u vragen tussendoor neem dan gerust contact op via bovenstaande emailadres.

Meedoen is nogmaals gratis en u werkt mee aan de adoptie van elektronisch factureren.

Onder "Get started" staat informatie over het uitvoeren van de UBL Ketentest.
 

UBL Ready
Softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die de UBL Ketentest succesvol hebben doorlopen mogen het UBL Ready logo voeren.

UBL Ready

UBL Ready bevordert via de UBL Ketentest dat organisaties UBL e-facturen met elkaar kunnen uitwisselen EN dat ze dat richting hun klanten of leveranciers zichtbaar kunnen maken.
Meer informatie en aanmelden voor UBL Ready...


Onerzoeksbureau GBNED