Softwarepakketten.nl

UBL Ketentest Get started

UBLUBL Ketentest > UBL Get started

Deze pagina is met name bedoeld voor softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die enerzijds facturen in UBL-formaat (gaan) samenstellen en verzenden en anderzijds facturen in UBL-formaat ontvangen en verwerken in de boekhouding of daaraan gerelateerde software. Achtereenvolgens worden enkele algemene kenmerken genoemd, stappen die gevolgd kunnen worden, een verwijzing naar de UBL Ketentest referentiefactuur en aandachtspunten.

Aangeraden wordt de informatie op deze pagina volledig door te nemen voordat u aan de gang gaat.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via ubl@gbned.nl.

Algemene kenmerken

 • De UBL Ketentest is er primair op gericht om een factuur als UBL-document uit te kunnen wisselen met boekhoudpakketten. Het gaat er dus om dat een dergelijk UBL-document leidt tot een boekingsvoorstel in de boekhouding van de ontvanger van de factuur.
      
 • Om aan bovenstaande gehoor te geven wordt de standaard UBL-SI (SimplerInvoicing) gevolgd die tot stand gekomen is in samenwerking met leveranciers van boekhoudsoftware in Nederland. UBL-SI is een 100% subset van de standaard UBL 2.0/2.1.

  Zodra UBL-specificaties van de Europese standaard (TC434) bekend zijn worden die als uitgangspunt genomen voor de UBL Ketentest.
     
 • Softwareleveranciers zijn volledig vrij om naast de elementen van UBL-SI ook andere elementen van UBL 2.0/2.1 op te nemen in hun UBL-facturen. Het is dan afhankelijk van de ontvangende partij c.q. het ontvangende systeem of betreffende elementen ook herkend en verwerkt worden.
   
 • Bij een UBL-factuur is sprake van een factuurset, bestaande uit 2 documenten, te weten:
  1. Een UBL-document (om te laten verwerken in de boekhouding van de ontvanger;
  2. Een PDF-document (om de factuur te tonen aan de ontvanger).
  Afgesproken bij de UBL Ketentest is dat de naam van beide documenten dezelfde is, behalve natuurlijk de suffix. (bijv. factuur50301.xml en factuur50301.pdf). 

STAPPEN DIE GEVOLGD KUNNEN WORDEN

Als u UBL-facturen wilt aanbieden

 1. Bestuderen documentatie over UBL, met name:
  - de UBL bronnen.
  - document Factuurscenario’s in relatie tot elektronisch factureren en UBL.
   
 2. Bestuderen voorbeeldfacturen in UBL (zie UBL voorbeeldbestanden);
    
 3. Zelf samenstellen van een factuur in UBL-formaat (en bijbehorende PDF);
   
 4. Aanbieden van een factuur aan de SI UBL validatie; vanuit Simplerinvoicing is een validatietool beschikbaar via validatethis@simplerinvoicing.org. De tool accepteert ook UBL 2.0 en 2.1 facturen, maar voert alleen controle uit op de velden die in de recente UBL-SI standaard aanwezig zijn. Voor meer informatie zie www.simplerinvoicing.org.
    
 5. De factuurset (UBL+PDF) beschikbaar stellen aan ubl@gbned.nl om op te laten nemen op deze website en dus beschikbaar te stellen aan derden via het onderdeel "UBL voorbeeldbestanden". Uw bedrijf wordt dan ook gemeld bij "Actieve deelnemers aan de UBL Ketentest".

Als u UBL-facturen wilt ontvangen en verwerken

 1. De stappen 1 en 2 zoals hiervoor beschreven;
     
 2. Testen van inlezen en verwerken van de voorbeeldbestanden;
    
 3. Het resultaat en eventuele aandachtspunten en/of opmerkingen melden via ubl@gbned.nl;
  Uw bedrijf wordt dan ook gemeld bij "Actieve deelnemers aan de UBL Ketentest". 

MEEDOEN
Meldt u GRATIS aan als deelnemer aan de UBL Ketentest.
Lees verder...


KLAAR

Softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die de UBL Ketentest succesvol hebben doorlopen mogen onder voorwaarden het UBL Ready logo voeren.

UBL Ready

UBL Ready bevordert (1) dat u via de UBL Ketentest gereed bent voor UBL e-factureren en (2) dat u uw ‘UBL Readyness’ richting uw klanten en/of leveranciers communiceert aan de hand van het ‘UBL Ready’ logo.
Meer informatie en aanmelden voor UBL Ready...

LinkedIN - UBL Platform

LinkedIN
Wordt ook lid en discusseer mee met de LinkedIN groep UBL Platform.
UBL Platform


MEEDOEN
Meldt u GRATIS aan als deelnemer aan de UBL Ketentest.
Lees verder...


UBL Ready
Softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die de UBL Ketentest succesvol hebben doorlopen mogen het UBL Ready logo voeren.

UBL Ready

UBL Ready bevordert via de UBL Ketentest dat organisaties UBL e-facturen met elkaar kunnen uitwisselen EN dat ze dat richting hun klanten of leveranciers zichtbaar kunnen maken.
Meer informatie en aanmelden voor UBL Ready...


Onerzoeksbureau GBNED