Softwarepakketten.nl

UBL Ketentest bronnen

UBLUBL Ketentest (home) > Bronnen

UBL OASIS Standaard
De officiële vindplaats voor de UBL standaard is ubl.xml.org.

Van belang zijn de UBL 2.0 specificaties (december 2006) en de UBL 2.1 specificaties (november 2013), direct te vinden op http://ubl.xml.org/wiki/ubl-specifications (voor uitgebreide documentatie kan per versie een complete ZIP-file gedownload worden). UBL 2.1 is een bibliotheek met meer dan 2.000 XML componenten die gebruikt worden in 65 'business' documenten, waaronder de factuur, creditnota en aanmaning (dunning).

Raadplegen alle UBL factuurelementen
Via onderstaande link kan de volledige specificatie van de UBL 2.1 Invoice eenvoudig geraadpleegd worden volgens de hierarchische opbouw en met codevoorbeelden.
http://www.datypic.com/sc/ubl21/

Standaard (internationale) codelijsten waar naar verwezen kan worden in een UBL-factuur:

 1. UN/ECE 1001 of UNCL1001; t.b.v. document/message name coded  http://www.unece.org/trade/untdid/d00a/tred/tred1001.htm; t.b.v. InvoiceTypeCode of bijvoorbeeld contractdocument.
   
 2. ISO 3166: t.b.v. landencodes.
  http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm
       
 3. ISO 4217 Alpha; t.b.v. valutacodes.
  http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm 
     
 4. UN/ECE 5153; t.b.v. Tax codes, zoals “VAT” (BTW), zie
  http://www.unece.org/trade/untdid/d07b/tred/tred5153.htm  
     
 5. UN/ECE 5305; t.b.v. Duty or tax or fee category code, zie
  http://www.unece.org/trade/untdid/d07b/tred/tred5305.htm                   
        
 6. UN/ECE 4461 Subset; t.b.v. PaymentMeans (betalingsmethode), zie http://www.unece.org/trade/untdid/d03a/tred/tred4461.htm
    
 7. UNCL4465 Adjustment reason, coded (toeslag-, c.q. kortingsreden), zie
  http://www.unece.org/trade/untdid/d03a/tred/tred4465.htm 
        
 8. GLN (Global Location Number (GLN) is part of the GS1 systems of standards), zie
  http://www.gs1.org/gln
    
 9. GTIN ( Global Trade Item Number (GTIN) can be used by a company to uniquely identify all of its trade items. GS1 defines trade items as products or services that are priced, ordered or invoiced at any point in the supply chain, zie http://www.gs1.org/gtin.
   

NEDERLAND

UBL-OHNL
Deze afwijkende variant is bedoeld om elektronisch facturen aan de Rijksoverheid aan te leveren. Deze variant wordt beheerd door Logius en is hier te vinden.
Let op:
UBL-OHNL is niet geschikt voor Business to Business (B2B) facturen.

UBL-SI
SI staat in dit verband voor Simpler Invoicing.
De SI-UBL is een subset (200 elementen) van de gehele UBL specificaties (2400 elementen). 

Technische documentatie UBL-SI

Er is geen separate XSD voor Simplerinvoicing (dat zou ingaan tegen de regels van standaardisatie). De standaard UBL2.1 XSD wordt gebruikt. Daar wordt een schematron file overheen gelegd (met extra validaties). Dit kan interessant zijn als UBL-bestanden worden ingelezen en extra validaties behoeven. De schematrons (en xsl's) zijn te downloaden vanaf: https://github.com/SimplerInvoicing/validation/tree/v1.1 


Gerelateerde standaarden (internationaal)

PEPPOL
Met name bedoeld als afsprakenstelsel voor BSP’s (Billing Service Providers) om berichten uit te wisselen. De relatie met UBL is gelegen in het feit dat PEPPOL het gebruik van bepaalde elementen verplicht stelt en de inhoud daarvan voorschrijft. E.e.a. staat in het document "PEPPOL Business Interoperability Specifications, BIS 4A – Invoice"
Naar document met betreffende velden...
 


UBL in andere landen

België
E-FFF is de Belgische versie, gebaseerd op UBL.
Net als de Nederlandse versie bevat deze Belgische versie een subset, zoals benodigd om de boekhouding bij te werken. Deze versie is gericht op de KMO markt (MBK).
Meer informatie op http://www.e-fff.be

Betrokken organisaties en standaarden
UBL2.0, UBL2.1, OASIS, UNECE, UN/EDIFACT, UN/CEFACT, ISO, CEN BII, PC434, SI-UBL en PEPPOL. Bij de UBL standaarden zoals die in Nederland, en ook andere landen, worden gehanteerd zijn een aantal organisaties betrokken en wordt ook gebruik gemaakt van andere voorhanden zijnde standaards. Het document "Betrokken (standaardisatie) organisaties bij eFactureren en UBL" geeft een globale indruk van betreffende organisaties en standaards.
Opvragen document...


Onerzoeksbureau GBNED