Softwarepakketten.nl Leveranciers: muteren & promotie  |  Sitemap  |  Colofon  |  Home
zoek
Auditfiles > XML Auditfile Financieel (XAF)

Specificatie van de Auditfile Financieel (XAF) versie 3.2
- Toelichting (Word)
- XSD specificaties (XSD)
- Functional message: Hierarchic (RTF)
- Testbestand (XML)
Download bovenstaande als zip-bestand...

SBR koppeling in de Auditfile Financieel
Relatie tussen Auditfile Financieel, RGS (Referentie grootboekschema) en SBR.
Download artikel...

(Software ontwikkelaars kunnen voor andere versies terecht op www.oswo.nl).


Toelichting XML Auditfile Financieel (XAF)
Met XML Auditfile Financieel kunnen de toepassingen die de Auditfile biedt, bijvoorbeeld het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk, optimaal worden benut. Door het opnemen van import- en exportmogelijkheden in de softwarepakketten kunnen gegevens van het ene naar het andere softwarepakket worden overgebracht. Meer specifiek gaat het om onder meer de volgende gegevens:

  • Grootboekrekeningen
  • Grootboekmutaties
  • Debiteuren en Crediteuren stamgegevens

Tevens is voorzien in een rapportagecode (leadcode) om daarmee de voor iedere gebruiker gewenste informatie te kunnen distilleren.

De XML Auditfile Financieel is ontwikkeld door het XML platform. Dat is een samenwerking van de SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten) met softwareleveranciers en de Belastingdienst. De doelstelling van deze standaard is de uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken.

XML Auditfile Financieel is ontwikkeld op basis van Auditfile Financieel versie 1.0, zoals die ontwikkeld is door de Belastingdienst (Hiermee kunnen grootboekmutaties in een ASCII-file kunnen worden geëxporteerd). Auditfile is een technische faciliteit, die door de meeste softwareleveranciers in hun financiële software is ingebouwd.

XML heeft het voordeel dat gegevens op gestructureerde wijze leesbaar kunnen worden gemaakt voor zowel mens als machine. Aan het grootboekrekeningschema kan een standaard codeschema (taxonomy) worden gekoppeld. Daarmee is de basis voor XBRL gelegd. XML richt zich in tegenstelling tot XBRL op de overdracht van de financiële basisgegevens. XBRL richt zich meer op de publicatie van (geaggregeerde) financiële informatie. Door de koppeling naar XBRL, kan iedere gebruiker de voor hem of haar gewenste informatie distilleren.

Implementatie
Met de participerende softwareleveranciers zijn afspraken gemaakt over het inbouwen van de nieuwe XML standaard in de financiële software. Daarbij is ook gevraagd om naast de exportmodule de software te voorzien van een importmodule, om zo ook een eventuele overstap naar een ander softwarepakket, respectievelijk de overdracht van grootboekgegevens naar de accountant te vergemakkelijken.

Daarnaast kunnen andere softwareleveranciers, op het gebied van rapportage, aangifte, financiële planning, pensioenberekeningen enz. ook van deze standaard gebruikmaken. Het aantal koppelingen naar de verschillende uiteenlopende pakketten kan hiermee tot één standaardkoppeling worden teruggebracht.

Omhoog

Softwarepakketten opvragen
Boekhoudpakketten met ondersteuning XAF
Rapportagepakketten met ondersteuning XAF

Laatste nieuws
Voorstel tot inrichten stuurgroep Auditfileplatform (24-11-2015)
Nu de auditfile-familie inmiddels is uitgegroeid tot acht domeingroepen (Financieel, Salaris, Afrekensystemen, Voorraad/Logistiek, Ritregistratiesystemen, Containerterminal, Board Computer Taxi en Toegangscontrole) groeit de behoefte aan strategische sturing, zonder daarbij de autonomie van de individuele domeingroepen aan te tasten.
Naadloze integratie kassatransacties en boekhouden met behulp van RGS (24-11-2015)
XmlAuditfileAfrekensystemen 3.1 (consulatieversie) met toelichting (23-11-2015)
Consultatieversie van de specificatie van auditfile salaris, bedoeld voor het komende loonaangifte jaar dat start per 1 januari 2016 (23-11-2015)
Raadpleeg nieuwsarchief...

Laatste onderzoek/artikelen
Boekhoudsoftware is nooit compleet! (29-09-2015)
Innovatievermogen van leveranciers van boekhoudsoftware is, naast geboden functionaliteit, het belangrijkste criterium bij de keuze van het juiste boekhoudpakket. Vraag daarom altijd naar toekomstige ontwikkelingen aan betreffende leveranciers en op welke wijze daarmee rekening is gehouden in de ontwikkelagenda? Misschien liep uw leverancier een paar jaar geleden nog voorop maar wordt vandaag de dag elektronische factuurverwerking op basis van UBL niet ondersteund of ontbreekt de laatste versie van de Auditfilefile Financieel (3.2).
Terugblik en presentaties Kennisplatform Administratieve software met: UBL, eHerkenning, Auditfiles en RGS (14-06-2015)
Gids boekhoudsoftware 2015: compleet met eigenschappen per pakket (20-05-2015)
Terugblik en presentaties praktijkdag Digitaal dossierbeheer, werkprogramma en data-analyse, 11-3-2015 (15-03-2015)
RGS: Uniform rekeningschema voor alle bedrijven (28-05-2014)
Naar archief artikelen...

Laatste white papers
Auditfile en financiele analyse: XML Auditfiles analyseren met QDAC (03-11-2013)
Vanuit het perspectief van de financile adviseur en externe toezichthouder bevat de auditfile belangrijke informatie over het financile reilen en zeilen van de onderneming. Maar ook voor de ondernemer zelf en de interne toezichthouder kan de auditfile een nuttige bron van informatie vormen voor de interne beheersing en het monitoren van de financile positie van de onderneming.
Naar archief white papers...Suggesties en opmerkingen
Heeft u eventuele suggesties en/of opmerkingen over pakketsoorten? Stuur dan een mail aan onze redactie