ICT Financials.nl
Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
PakketsoortenPlanning & Control: ABC, CPM, Budgetteren, Consolidatie en Fast close

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Rapport Marktanalyse CPM software
Marktanalyse Corporate performance management (CPM) software. Bij de selectie van software voor CPM speelt de volgende functionaliteit een rol:

  • Budgettering; met meerdere budgetscenario’s, meerdere budgetniveaus en apart opgave van ‘Estimate to complete’ (ETC);
  • Planning; onderverdeeld in: liquiditeitsplanning, resultatenplanning, personeelsplanning en overige planning;
  • Forecasting; zowel handmatig toe te wijzen als via extrapolatie.

Desgewenst aangevuld met functies voor: Consolidatie, Business Intelligence, (Management)rapportages, Kostprijscalculatie, (Balanced) Scorecards en koppeling met de boekhouding.

Het complete rapport "Marktanalyse CPM software" biedt uitgebreid inzicht in bovenstaande selectiecriteria van zo'n 15 softwaressystemen...
Naar gratis rapport "Marktanalyse CPM software"...

Rapport Marktanalyse consolidatiesoftware
Dit rapport beoogt een eerste inzicht te geven in de functionaliteit waarop consolidatiesoftware geselecteerd kan worden en de beschikbare consolidatiesoftware met enkele daarbij behorende eigenschappen.
Naar gratis rapport "Marktanalyse consolidatiesoftware"...


CPM
De literatuur is niet eenduidig als het gaat om ‘Corporate performance management’ (CPM). Bij het ene artikel maakt ‘Business Intelligence’ (BI) juist onderdeel uit van CPM, terwijl het andere artikel BI beschrijft om terug te kijken naar het verleden en CPM is gericht op de toekomst.

Onder CPM verstaan we in elk geval softwaresystemen voor: Budgettering, Planning en Forecasting. Eventueel aangevuld met functies voor: Consolidatie, Analyse, Grafische (management) dashboards, what-if scenario’s, Kostprijscalculatie, Scorecards, Managementrapportages en Business Intelligence.

ABC
ABC, oftewel 'Activity Based Costing' vormt steeds meer onderdeel van geïntegreerde financiële administratiesystemen. Zo zijn er steeds meer ERP pakketten waarbinnen een ABC module (in initiële fase) is opgenomen. Daarentegen vindt u ook aparte ABC pakketten.

ABC Project
Wanneer uw organisatie een ABC project start, behoort de keuze van de juiste software tot één van de te nemen beslissingen. Daarom is het belangrijk om van te voren op de hoogte te zijn van de software mogelijkheden en de daarbij behorende voor- en nadelen. KPMG heeft op basis van jarenlange ervaring met ABC software implementaties (als onderdeel van ABC projecten) de twee mogelijkheden die ondernemers in principe hebben voor u op een rijtje gezet.

  • Een geïntegreerde oplossing: het bestaande financiële systeem aanpassen.
    Deze ontwikkeling bevindt zich in een initiële fase en is nog niet voldoende uitgekristalliseerd voor implementatiedoeleinden. Als nadeel wordt o.m. genoemd: Geïntegreerde systemen kunnen niet standaard het type management informatie (winstgevendheid van producten en klanten) leveren dat noodzakelijk is. In ieder geval niet op de overzichtelijke manier die de ABC pakketten bieden.
     
  • Een niet geïntegreerde oplossing: een ABC software pakket aanschaffen of het ontwerpen van een spreadsheetmodel. Een ABC model bouwen in een spreadsheet is vooral nuttig in de pilot fase van een ABC project.

Personeelsplanning
Personeelsplanning wordt ook wel gezien als functie binnen "Planning & Control". Separate oplossingen voor personeelsplanning zijn ondergebracht onder "Calculatie en planning" en daar apart op te vragen.


Softwarepakketten opvragen
ABC software
Budgettering software
Consolidatie software
Corporate Performance Management (CPM)
Fast close

CFO software landscape
Het aanbod van software voor de CFO is zondermeer divers en uitgebreid te noemen. Om het aanbod duidelijk in kaart te brengen is het model “CFO software landscape” samengesteld. Dit model is onderverdeeld naar:
- Management accounting (internal reporting)
- Management controlling (planning & control)
- Financial accounting (external reporting)
- Continuous monitoring en -auditing (data analyse auditing).

CFO software landscape

Naar opvragen en toelichting "CFO software landscape".

Relevante begrippen

CPM

CPM (Corporate performance management) bestaat minimaal uit de volgende functies: budgettering, planning en forcasting. De literatuur is niet eenduidig of BI (Business Intelligence) ook gezien kan worden als functie van CPM.  

Consolidatie

Bij consolidatie, het samenvoegen van financiële gegevens van meerdere entiteiten, is een onderverdeling te maken naar:
- Fiscale consolidatie; t.b.v. fiscale eenheid - aangifte VpB;
- Juridische consolidatie; t.b.v. publicatie KvK of elders;
- Bedrijfseconomische consolidatie; managementconsolidatie;
- Consolidatie van begroting en forcasting.

Alle begrippen...


Aanbevolen

- Managementrapportage


Tagetik